Coaching


Jag coachar modiga ledare, entreprenörer och ledningsgrupper som vill leva och verka med både hjärta och hjärna.

"Helenas förmåga att höra mellan raderna och lyfta fram både mänskliga och affärsmässiga perspektiv hjälpte oss
att prata om känsliga frågor och bli mer effektiva i vårt samarbete."


Individuell coaching

Vill du ta nästa kliv i din utveckling, komma vidare i ditt liv och yrkesliv, få mer glädjefulla samarbeten och relationer? Helena Sund har arbetat som executive coach för företagsledare och entreprenörer i mer än tjugo år.

Det som ofta sägs om Helena är att hon har en skarp förmåga att höra vad som pågår under ytan, lyfta fram nya perspektiv och att hjälpa dem hon coachar att komma vidare på riktigt.


Gruppcoaching

Gnisslar det i ert samarbete? Blir det lätt missförstånd eller tassar ni runt varandra? Vill ni hitta former att samarbeta på ett enklare, roligare och härligare sätt? Vad händer verkligen och hur kommer ni vidare?

Jag hjälper er att kommunicera ärligt om det som ”finns i rummet”, reflektera över egna mönster, medvetandegöra perspektiv och komma vidare i ert samarbete.

Ledningsgrupps
coaching

Hur kan ni arbeta mer effektivt tillsammans? Hur skapar ni öppenhet och frigör allas gemensamma kapacitet och kreativitet? Hur får ni kultur och värderingar att genomsyra hela verksamheten? Hur motverkar ni silos-tänk och utvecklar en syftesdriven organisation där både människor och verksamhet har hållbar succé?

Jag hjälper er att jobba effektivt ihop som ledningsgrupp och skapa samsyn om de viktiga frågorna.

Varför personlig coaching?

Ibland söker man en coach när man står i ett vägskäl eller dilemma och behöver hjälp att ta medvetna beslut. Andra gånger är utgångspunkten mer en drivkraft att växa som människa och att komma vidare. En längtan om att leva rikare, mer glädjefullt, använda sin kreativitet, ha genuina relationer och komma förbi egna spärrar.

Jag hjälper dig se klarsynt på dig själv, vad du drömmer om och vad som hindrar och främjar din utveckling. Så du kan leva friare, gladare, meningsfullt i en hållbar personlig succé i samklang med andra.

Boka gratis rådgivningssamtal!