Utbildning
och föreläsning

Jag arbetar med nya tidens ledarskap och kommunikation i samarbete med företag, bransch- och medlemsorganisationer.


Ledarskap

Hur blir du ditt bästa jag som människa och ledare? Hur stödjer du medarbetare och grupper att samarbeta, utvecklas och använda sin fulla kapacitet?
 Våra utbildningar och coachingrogram ger insikt och verktyg för att stödja dig själv och andra till hållbar succé.

 


Individ och team

Vem är jag, vem är andra? Hur kan vi leverera toppresultat på egen hand och tillsammans?
Våra kurser och processdagar ger personlig medvetenhet och får alla att leda sig själva, bidra till helheten och nå goda resultat tillsammans.

 

Kundmöten & kundresan

Hur skapar ni goda relationer och långsiktiga samarbeten? Hur påverkar kundresan era kanaler, ert content och bemötande? Det goda värdskapet, hur hör det ihop med säljrollen? Vi hjälper alla på företaget att utveckla sin roll i en kundcentrerad strategi.


Föreläsningar

Helena föreläser om framtidsledarskap, förändringsledning, samarbete, kommunikation och agilt, coachande förhållningssätt. ”Coachande ledarskap – Buzzword eller värdeskapande?” ”Ledarskap 4.0 – Skapa framtiden” Föreläsningarna anpassas efter målgrupp, syfte och mål.

Kan man räkna hem kostnaden för en utbildning?

Anders Johren, nyckeltalsinstitutet gjorde en ekonomisk utvärdering på tio företag vars chefer gått sund resurs ledarskapsutbildning loc®. Självklart kan man aldrig med 100 % säkerhet koppla ett resultat till en enskild påverkansfaktor, men utredningen visade på spännande resultat.

– Tre företag – utbildningen extremt lönsam.
– Fem företag – tjänade 30- 400 % av satsningen efter sex månader.
– Två företag – positiva konsekvenser, men ingen tydlig ekonomisk effekt.

Förutom siffror vittnade samtliga företag om positiva effekter som ökat engagemang och
ansvar hos medarbetare, färre missförstånd, genomtänkta prioriteringar
och mer tid till långsiktiga utvecklingsprojekt.

Här är ett urval med väl beprövade kurser och föreläsningar med Helena. Hör av dig så skräddarsyr vi ett upplägg som matchar era utvecklingsbehov.

Ledarskap

Kommunikativt Ledarskap

Hur är en bra ledare? Hur får jag alla att ge järnet åt samma håll? Hur skapar jag ett öppet klimat där alla bidrar till teamets framgång? Hur blir jag tydligare i frågor om förväntningar, ansvar, krav och spelregler?

Kommunikation, feedback, giraffspråket, bryta negativa mönster, sätta gränser och prioritera, delegera och gruppens utveckling är exempel på innehållet.

Coachande Ledarskap

Vill du ha självgående, ansvarsfulla medarbetare som trivs och når goda resultat? Vill du frigöra din egen tid och delegera mer? Vad innebär ett coachande förhållningssätt och hur gör du praktiskt?

I denna kurs får du kunskap, verktyg och träning i det coachande samtalet och får personlig feedback och insikt i hur du kan utvecklas som coachande ledare.

Ledarskap 4.0

Vilka inre kvaliteter behöver vi utveckla i en värld där vi ska samspela med robotar och AI, där 85 % av yrkestitlarna om tio år ännu inte är uppfunna, där etablerade former utmanas och ingen med säkerhet vet vad som ger framgång?
Detta genomgripande program är för dig som vill ha hållbar, personlig succé både professionellt och privat. För dig som vill växa som människa, ha meningsfulla relationer och samskapa i ett flöde där innovation, tillit och hållbart värdeskapande är naturliga ingredienser.

Loc® – Ledare och Coach

Sund resurs loc® är för dig som vill bli tydligare och mer medveten som ledare och i din kommunikation. Denna kurs i fyra moduler dig personlig insikt och massor av konkreta verktyg som hjälper dig att leda och inspirera dig själv, dina medarbetare och din verksamhet till ökad arbetsglädje och goda resultat.

Ur innehållet: Gruppdynamik och ledarskap, samtalsteknik och coaching, självkännedom, engagerande möten, personlig effektivitet, värdering och kultur, agilt förhållningssätt och att leda i förändring.

Reflect coaching

Här utvecklar du din coachande kommunikation och får samtidigt coaching i egna aktuella frågor och situationer. Reflect coaching ger mycket praktisk träning och förutom personliga insikter lär du dig metoder som master mind, reflekterande samtal och klargörande frågeteknik.
Reflect coaching är ett utvecklingsprogram för dig som har grundläggande färdigheter motsvarande minst kommunikativt ledarskap.

Hållbart personligt ledarskap

Gör du rätt sak? Använder du din tid till det som ger mest glädje och nytta? Hur får du mer gjort av det du önskar på ett enklare sätt? Hur skapar du en hållbar balans och har personlig framgång både professionellt och privat?
I denna kurs tar vi upp frågor som hållbar planering, medvetet mindset och konsten att säga ja och nej. Du lär dig identifiera energi- och tidstjuvar och hur du omvandlar negativa mönster. Du får även praktiska verktyg för att förebygga och hantera stress i vardagen.

Individ och team:

Personlig utveckling och team - Myers Briggs Type Indicator

Varför gör jag som jag gör och andra som de gör? Vad gör att det är lätt och roligt att samarbeta med vissa människor, medan det med andra oftare blir missförstånd?

Denna kurs ger dig många aha-upplevelser som hjälper dig att samarbeta, kommunicera och skapa framgång som ledare, gruppmedlem och i dina relationer. Vi utgår från Myers Briggs Type Indicator som är ett av världens mest kända personlighetsverktyg.


Kommunikation och samarbete

I dagens arbetsliv behöver vi mer än någonsin utveckla en effektiv kommunikation för att samverka med såväl kolleger, kunder som leverantörer.

Denna kurs ger verktyg för tydlig kommunikation som gör att ni når fram till varandra, får ett öppet klimat och samarbetar på ett framgångsrikt och okomplicerat sätt. Kursen hjälper dig att bryta negativa samspel, förebygga konflikter och stärka er gruppdynamik för individuell och gemensam framgång.

Change Works – internt processledarskap

Change Works är en praktisk hands-on metod med företagsanpassade frågeställningar som inspirerar till delat ansvar, tydliga mål och allas engagemang framåt.
I denna kurs får deltagaren utbildning i facilitering med Change Works metoden och driver parallellt ett utvecklingsarbete i sin organisation under handledning av en Sund resurs konsult.

Kundmöten & kundresan

Kundservice och kundbemötande 2.0

Det här är kursen för dig som vill uppdatera din yrkesroll och bli mer av en inköpscoach. Hur möts du och kunden kring behov och förväntningar? Hur tar du initiativ och ger beslutsstöd? Hur hjälper du kunden att köpa vad hen behöver? Hur bryter du din autopilot och hjälper alla kunder? Här får du hjälp att gå från insikt till handling och konkreta verktyg och tips som du direkt kan använda i din vardag.

Kundresan
– från tanke till köp och därefter

Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Denna kurs tar fasta på kundresan. Du får verktyg att identifiera personas och undersöka hur din kunds resa ser ut för att prioritera och anpassa kanaler, information och bemötande för en enkel och attraktiv resa.

Varumärke, branding och marknadsplan

Hur tydligt är ditt varumärke internt och externt? Hur engagerar och kommunicerar du med ditt nätverk och dina kunder? Kursen är praktisk och du får verktyg för att definiera ditt varumärke och göra en marknadsplan. Under kursen jobbar vi utifrån en trestegsraket för att identifiera och förtydliga ditt varumärke.

Föreläsningar:

Jag föreläser om ämnen som rör nya tidens ledarskap, kommunikation och coaching. Kontakta mig för ett upplägg som passar dig och din verksamhet.

Exempel på aktuella föreläsningar:

  • Nya tidens ledarskap – vad innebär det, hur gör man?
  • Coachande ledarskap – Buzzword eller värdeskapande?
  • Ledarskap 4.0 – Avtäck illusioner och frigör full potential.
  • Kundservice 2.0 – Möt nya tidens kund.
  • Diversity – Går det att samarbeta med alla?

Boka gratis rådgivningssamtal!