Helena Sund

Jag hjälper syftesdrivna människor och
företag att utveckla den nya tidens
ledarskap och organisationer.

Jag drivs av att se människor växa så vi tillsammans kan skapa relationer och verksamheter som ger hållbar succé för både människor och företag.

Jag tror att vägen till en långsiktigt hållbar värld är genom att vi utvecklas som människor. När vi utvecklas, utvecklas våra verksamheter, relationer, samhällen och i förlängningen vår värld. Därför arbetar jag med ledarskap, kommunikation och verksamhetsutveckling.

901A4055

Utbildning & coaching

 Jag utbildar, coachar och föreläser om ledarskap, individ och grupputveckling, kommunikation, process- och förändringsledning

Verksamhetsutveckling

Vad behöver ni som grupp eller företag
för att utvecklas framåt?
Jag hjälper er att identifiera kärnfrågan och designar utvecklingsprogram som ger resultat.

Idé- & projekt

Jag hjälper er att konkretisera idéer och göra projekt framgångsrika med tjänster som idé- och projektdesign, projektledning och projektcoaching.

beskuren 901A3866

Inga floskler och formler.

Något som ofta sägs om Helena Sund, metodutvecklare och grundare av Sund Resurs är att hon är klarsynt, inspirerande och gör komplexa frågor konkreta, begripliga och praktiska.

Jag tror på ärlighet och en rak kommunikation. När vi är tydliga och autentiska skapar vi arbetsplatser där allas inneboende resurser kommer till sin rätt. Vi frigör glädje, handlingskraft och energi. Vi har roligare, vågar mer och växer som människor och företag.

Sagt om sund resurs

Vill du ta nästa kliv?