Coachande
Ledarskap

Vill du ha självgående medarbetare som trivs och når goda resultat?
Vill du frigöra din egen tid och delegera mer?
Vill du använda framåtkraften i ett coachande ledarskap?

I denna kurs får du redskap och färdighet i det coachande samtalet för att utveckla dina medarbetares, ditt teams och din egen potential.

Du får personlig feedback och insikt i din roll som ledare, och praktisk träning i coachingverktyg och metoder som du direkt kan applicera i din vardag.

Efter kursen har du en verktygslåda för fortsatt utveckling och kan coacha och leda dina medarbetare till självständighet, personlig insikt och måluppfyllelse.

Ett coachande ledarskap stärker motivation, handlingskraft och ägandeskap. Det hjälper dig att delegera, frigöra din egen arbetstid och ger resultat och utveckling både för verksamheten och dina medarbetare.

För vem: Du som är chef, ledare, entreprenör, projektledare och vill utveckla din förmåga att coacha för att skapa en motiverande arbetsmiljö, förbättra teamets prestationer och nå bättre resultat.

Efter kursen har du:

• Kunskap om vad ett coachande ledarskap innebär
och vinster och utmaningar för dig som ledare

• Insikt om egna fallgropar och hur du kommer förbi dem.

• Metoder för coachande samtal som stärker ansvar,
personlig insikt och resultatfokus

• Redskap för att bryta negativa samspel och skapa lösningsfokus
i samtal och möten

• Samtalsstruktur som ger fokus och sparar tid

Coacha till framsteg, arbetsglädje och goda resultat!

Upplägg:

Utbildningen är uppdelad på tre kursdagar, där du mellan träffarna har chans att direkt testa metoder och verktyg på hemmaplan. Det du lär dig blir praktiskt förankrat med många tillfällen till personlig fördjupning under kursen.

Träffarna är interaktiva och varvar kortare genomgångar med praktiska övningar och diskussioner. Deltagarantalet är begränsat till 12 deltagare för maximalt utrymme för egna frågeställningar.

Efter kursen har du en verktygslåda för fortsatt utveckling och kan coacha och leda dina medarbetare till ansvarstagande, arbetsglädje och goda resultat.

Kursen är online via zoom:

Dag 1: 10 september kl 9-16:30
Dag 2: 24 september kl 9-16:30
Dag 3: 22 oktober kl 9-12

Pris: 14 995 kr ex moms.
Early bird: 12 995 kr ex moms. Vid anmälan innan den 30:e juni 2024.

Deltagarantalet är begränsat, anmäl dig direkt, eller boka ett samtal för att klargöra om detta är rätt utbildning för dig.Från deltagare:

"Jag fick ut mycket mer
än jag förväntade mig!"

"Bryter ner komplexa frågor till insikt och steg som leder framåt." 

Helena har arbetat med människor och organisationer i förändring mer än tjugo år. Hon är en praktisk strateg och får ofta höra att hon gör förändringsprocesser tydliga, konkreta och nåbara. Hennes expertis är inom ledarskap, kommunikation och verksamhetsutveckling och hon är en flitigt anlitad föreläsare, utbildare och coach.

”Idag är coaching och ett agilt förhållningssätt ett måste för att skapa framgångsrika samarbeten och attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens!”

Anmälan