Verksamhets-
utveckling


Jag hjälper ledningsgrupper och team att utveckla företagets organisation, kultur och kommunikation för hållbar succé i balans med det hårda och det mjuka.

Stöd till VD och ledningsgrupp

Vad stödjer och vad hindrar er att leva ut ert varumärke och ha succé i det ni gör?
Med mitt utifrånperspektiv hjälper jag er att identifiera utvecklingsbehov och få framgång i ert förändringsarbete.

Utveckla
Team och Företag

Jag hjälper er att definiera behov och målbilder och faciliterar utvecklings-program för att stärka er organisation, kultur, kommunikation och varumärke.

Utbilda interna förändringsledare

Drygt 400 processledare och 250 företag har använt Sund resurs Change Works som metod i sina interna förändringsprocesser.
Change Works är en praktisk hands-on metod med företagsanpassade frågeställningar som inspirerar till delat ansvar, tydliga mål och allas engagemang framåt.

Boka gratis rådgivningssamtal!