Idé- och projektstöd

Under mer än 20 år har jag hjälpt företag och organisationer med allt från idéutveckling, projektdesign och finansiering, projektledning, utvärdering till slutrapport och fortsatt utveckling i strategiska kompetensutvecklingsprojekt.

Projektcoach

Helena Sund utbildar och coachar intern projektledning i kompetens- och affärsutvecklingsprojekt.

Projektledning

Sund resurs associerade projektledare hjälper dig att driva utvecklingsprojekt framåt mot goda resultat.

Utbildningspartner

Som utbildningspartner hjälper vi till med analys av individers och organisationers utvecklingsbehov, tar fram en strategisk kompetensplan samt skapar och genomför seminarier och utbildningsprogram.

Några exempel på tidigare projekt

Cityakademin

Vårt utbildnings-samarbete med Malmö Citysamverkan, där vi sedan år 2000 har varit strategisk utvecklare, projektdesigner, projektledare och utbildningspartner. Cityakademin har i delprojekt finansierats med medel från Europeiska Socialfonden, några highlights:

2004-2007: Sund Resurs projektleder, gör verksamhets-analyser och utbildningsprogram för fler än hundra företag. Vi utbildar 100 interna processledare samt genomför drygt 2500 utbildningsdagar och ett tiotal seminarier.

2008-2011: Sund Resurs projektleder, är utbildningspartner, levererar och arrangerar drygt 3000 utbildningsdagar för 107 företag, 14 seminarier samt etablerar områdesvis varumärkesarbeten i samarbete med Malmö Citysamverkan och Malmö Turism.

2017-2019: Sund Resurs är utbildningspartner med ansvar för strategisk kompetensplan och utvecklandet av innovativa samarbeten, samt projektcoach till intern projektledning. Totalt genomfördes cirka 120 kursdagar och 9 seminarier inom projektet.

Hallstahammar handelsplatsutveckling

Under två år arbetade vi på uppdrag av Hallstahammar Promotion i ett utvecklingsprojekt medfinansierat av ESF. Vårt uppdrag bestod av fyra delar:

  1. Projektcoaching för projektledning.
  2. Process-stöd och workshops för att etablera samverkansorganisation näringsliv, fastighetsägare, kommun och turism.
  3. Workshops och process-stöd för att identifiera och tydliggöra handelsplatsens varumärke.
  4. Utbildningsinsatser: Företagarkörkortet för ca 50 företagare, Verksamhetsanpassade utbildningar, Coachingpaket för företagsledare och ledningsgrupper.

Handelsrådet Kompetenslyft för Handeln

Kompetenslyft för handeln drevs av Handelsrådet med medfinansiering från Europeiska Socialfonden år 2019 – 2022. Utbildningarna belyste olika delar av den digitala transformation och totalt deltog 1897 personer från 262 företag under 3236 utbildningsdagar. Sund resurs var leverantör av två utbildningsmoduler: Kundbemötande 2.0 samt Kundresan – Nya kunder, nya förväntningar.

Kunskapshuset Syd:

I samarbete med Fastighetsägarna Syd AB och FFU (Fastighetsarbetsgivarnas förening för utveckling) utbildade vi processledare från 36 företag som genomförde interna verksamhets- och kompetensanalyser. Företagen fick därefter kompetensutveckling enligt analysens utvecklingsbehov. Projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden och sund resurs var projektdesigner, projektcoach och utbildningspartner.

Inspiration.nu:

I samarbete med Ystad köpmannaförening, Ystad allehanda, Ystad cityförening och ESF utbildade Sund resurs processledare i 30 handelsföretag som genomförde interna verksamhetsanalyser. Analysen låg till grund för ett utbildningspaket med kurser och seminarier som Sund Resurs arrangerade. Vi designade projektet och genomförde även Mystery Shopping som modell för utvärdering och lärande.

Karlskrona centrumförenings ESF-projekt:

Trettio företag från Karlskrona centrumförening genomförde verksamhetsanalys med processledare vi utbildat för Change Works-metoden. Analysen ledde till ett flertal projektinterna utbildningar inom projektet som var medfinansierat av Europeiska Socialfonden. 

Råby ungdomshem, Mångfaldsprojekt

Tillsammans med Råby ungdomshem utvecklade sund resurs en arbetsmodell för kompetensutveckling av anställda tillsammans med arbetssökande med invandrarbakgrund.

Sund resurs var idébärare, designade projektet samt ombesörjde ansökan om medfinansiering via Europeiska Socialfonden. Vi var projektstöd till den interna projektledningen under utvecklingsarbetet samt utvärderingen.

Kompetenta småföretag:

I detta projekt som drevs av Region Skåne, LRF och Företagarna var sund resurs ett av fyra konsultföretag som hjälpte små företag med 1-4 anställda med affärsutveckling och kompetensökning.

Radisson Blue, Diversity Project

I detta projekt fick all personal i Malmö utbildning i interkulturell kommunikation och medarbetarskap. Ledningsgruppen fick utöver detta utveckla sitt ledarskap genom sund resurs utbildningsprogram Loc® – Ledare och coach. Sund resurs var projektdesigner, projektledare, processtöd och utbildningspartner.

Mångfaldsprojekt, Malmö Kulturförvaltning och kulturinstitutioner.

I detta projekt fick informatörer, kommunikatörer, pedagoger och frontdeskpersonal kompetensökning i marknadsföring, värdskap och interkulturell kommunikation med tio kursdagar under ett år. Sund resurs var projektdesigner, projektledare och utbildningspartner.

Boka gratis rådgivningssamtal!